STABRIS organizează la Iași cursul de formare profesională autorizat A.N.C. – „SECRETARĂ“, tip specializare, cod COR 412001, domeniul ocupaţional administraţie şi management.

Precizare: Cursul organizat de STABRIS este singurul autorizat în județul Iași pentru ocupația de ”SECRETARĂ” – cod COR 412001

Locul desfășurării: Iași, Municipiul Iași, B-dul Carol I nr. 4 (COPOU);

Perioada: 19 iulie – 28 iulie 2021

Costul cursului: 1300lei/cursant

Modalitate de înscriere: formularul de înscriere (a se vedea mai jos) descărcat, completat și transmis la adresa e-mail: contact@stabris.ro

Condiții de acces – pregătirea generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: diploma de bacalaureat

Plata cursului va fi efectuată în contul RO68BTRLRONCRT0397305001 – Banca Transilvania și cont TREZORERIE: RO50TREZ4065069XXX024380 (pentru instituțiile publice).

STRUCTURA CURSULUI :

Total program pregătire – 40 ore, din care: 30 ore de pregătire teoretică și 10 ore de pregătire practică (la locul de muncă al fiecărui cursant, în zilele lucrătoare din perioada de desfășurare a cursului)

Echipa de formatori ai companiei STABRIS este alcătuită din specialiști cu experiență în domeniul formării competenţelor specifice muncii de secretariat, arhivar și arhivist:

Formator principal și coordonator al cursului: dr. Cătălin Botoșineanu, arhivist la Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Iaşi, profesor asociat la Facultatea de Istorie – Universitatea „Al. I. Cuza”. Are o experienţă de 6 ani în domeniul formării competenţelor de arhivar, arhivist şi cele specifice muncii de secretariat.

Acest curs poate fi achiziționat prin SICAP (Cod și denumire CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesională Rev.2).

Formular-înscriere-curs-SECRETARĂ-STABRIS

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar după promovarea examenului de final se eliberează certificatul de absolvire emis de Ministerul Educaţiei Naționale şi Ministerul Muncii și Justiției Sociale (cu recunoaştere naţională şi care are regimul actelor de studii), însoţit de o anexă – supliment descriptiv al certificatului (cu recunoaştere europeană şi internaţională, prin procedura apostilării – apostila de la Haga).

Cursul se adresează persoanelor deja angajate, precum și celor care intenționează să lucreze în secretariate, arhivă, cabinete și departamentele de relații publice din cadrul instituțiilor publice și organizațiilor private. Programa cursului a fost structurată astfel încât să contribuie, în principal, la acumularea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare referitoare la:

  • planificarea și organizarea activităților de secretariat-arhivă la nivelul unei organizații;
  • înregistrarea, circulația și managementul documentelor;
  • administrarea și întocmirea corespondenței;
  • constituirea, ordonarea, inventarierea şi selecţionarea arhivei;
  • redactarea unor documente și prezentări prin utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
  • elemente de comunicare, comportament și protocol.

STABRIS are, până în prezent, 5 serii de absolvenți pe această specializare (Iași, Botoșani), majoritatea lucrători cu atribuții în domeniul secretariat-arhivă, cei mai mulți provenind din cadrul compartimentelor de profil ale universităților ieșene, dar și din alte instituții publice și firme private.

Feed-back-ul primit în urma desfășurării cursurilor anterioare a fost foarte bun, cursanții apreciind în special caracterul aplicat și soluțiile practice primite pentru situațiile exemplificate, rezultatul programului constituindu-se astfel într-o abordare unitară, corectă și deplin legal a activităților de secretariat și arhivă.

Detalii suplimentare: telefon – 0732 895 042.