Valorifică oportunitatea cunoașterii!

STABRIS este o companie de consultanță cu capital privat 100% românesc care vă poate ajuta să înțelegeți și să anticipați mai bine strategiile companiilor concurente.

Punem la dispoziția dumneavoastră servicii de calitate care pot crește eficiența companiei dumneavoastră:

COMPETITIVE INTELLIGENCE:

activități de colectare (legală și etică), analiză și valorificare a informațiilor despre firmele care activează în România sau străinătate în domeniile care vă interesează.

Acest instrument, încă puțin utilizat de managementul celor mai multe dintre companiile românești, constă în analiza profesionistă a unui volum foarte mare de date și informații obținute prin accesarea unor surse disponibile, gratuit sau cu plată, în întreaga lume: site-urile companiilor sau burselor de valori, publicațiile on-line sau print specializate, fluxurile de știri, bazele de date oficiale sau comerciale, social – media.

Suntem specializați în acordarea de consultanță referitoare la marile companiile sau fondurile de investiții care acționează deja, sau intenționează să investească în România sau în zona Europei de Sud-Est (România, Grecia, Serbia, Bulgaria, Croația, Cipru). Prin analiza aprofundată a activităților anterioare și din prezent ale acestora, încercăm să previzionăm strategiile și direcțiile lor de acțiune în zonele de interes pentru clienții noștri.

STABRIS a obținut rezultate notabile și are colaborări cu companii importante, iar rapoartele noastre de intelligence concurențial au contribuit la luarea unor decizii strategice și la creșterea performanțelor economice ale acestora.

STABRIS nu-și poate nominaliza clienții care au beneficiat de analize de intelligence competitive deoarece relația cu aceștia este întotdeauna confidențială.

CONSULTANȚĂ:

    Consultanță în domeniul protecției datelor cu caracter personal: realizarea auditului de conformitate a organizației cu prevederile GDPR; implementarea măsurilor stabilite în urma auditului efectuat; Servicii de DPO extern – Data Protection Officer; Servicii de selecție DPO și instruire personal.

    Consultanță în domeniul managementul securității organizației privind: securitatea documentelor; securitatea personalului; pregătirea personalului în domeniul educației de securitate; securitatea industrială.

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ autorizate A.N.C.:

  •     Responsabil protecția datelor cu caracter personal
  •     Manager de securitate
  •     Secretara

Cod de etică și conduită

  • toţi angajaţii și colaboratorii STABRIS sunt responsabili pentru păstrarea reputaţiei firmei;
  • toate activităţile angajaţilor și colaboratorilor STABRIS vor fi prestate într-o manieră profesionistă, independentă şi imparţială, şi în deplină concordanţă cu normele legale;
  • angajaţii și colaboratorii STABRIS vor insista întotdeauna în privinţa respectării standardelor de integritate şi codului de bune practici al firmei, atunci când vor desfășura activitățile specifice departamentului din care fac parte;
  • angajaţii și colaboratorii STABRIS nu vor accepta, în activitatea proprie, inexactităţile, neglijenţa, subiectivitatea şi denaturarea adevărului;
  • toți angajaţii și colaboratorii STABRIS vor semna și respecta angajamente de confidențialitate înainte de a începe să desfășoare activități în cadrul firmei.