Servicii DPO extern – Proiecte fonduri europene

Cerințe pentru desemnarea unui Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) de către companii care accesează fonduri nerambursabile

Pentru a fi acceptată cererea de finanțare, solicitanții trebuie să îndeplinească o serie de cerințe obligatorii care se referă la:

b) desemnarea unui DPO la nivelul companiei

c) întocmirea și aprobarea unei proceduri de notificare a încălcării securității datelor cu caracter personal prelucrate;

d) elaborarea registrului de evidență a activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal;

e) aducerea la cunoștința persoanelor vizate a datelor de contact ale DPO, scopurilor și temeiurilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, termenului de păstrare a datelor și potențialilor destinatari ai datelor cu caracter personal;

f) evaluarea riscurilor rezultate din operațiunile de prelucrare a datelor.

Servicii DPO extern – proiecte fonduri europene

Ne adresăm companiilor care intenționează să acceseze finanțări din fonduri nerambursabile, astfel încât dumneavoastră să îndepliniți cerințele de eligibilitate și conformare la dispozițiile GDPR stabilite pentru operatorii de date, inclusiv a elementelor specifice solicitate de către autoritățile de management ale proiectelor, pe durata implementării și monitorizării proiectului aprobat.

Prin încheierea unui contract de prestări servicii de DPO extern sunt respectate cerințele prevăzute la art. 37 din GDPR privind desemnarea unui Responsabil cu protecția datelor și la art. 38 alin. 6 din GDPR privind eventualele situațiile de conflict de interese sau incompatibilitatea desemnării unui DPO intern din rândul angajaților.

Prezentarea serviciilor și activităților ce vor fi realizate de către consultant, se regăsesc la secțiunea DPO extern.

În continuare puteți consulta conținutul Instrucțiunii Ministerului Fondurilor Europene nr. 22 din 20.09.2019 privind aplicarea Regulamentului UE nr. 679/2016.