Servicii de asistență în vederea selecției DPO și instruirii personalului

Oferim clienților noștri asistența necesară în vederea selectării și testării persoanei care va îndeplini rolul de DPO sau va fi desemnată pentru a îndeplini sarcini pe linia protecției datelor cu caracter personal (fără a fi DPO), precum și instruirii GDPR a angajaților.

Pentru ca interesele organizației dumneavoastră să fie protejate față de amenzile foarte mari care pot fi date de ANSPCDP pentru nerespectarea prevederilor GDPR, este important ca persoana pe care o veți încadra ca DPO sau pe care doar o veți desemna cu sarcini  pe linia protecției datelor cu caracter personal, să îndeplinească cerințele stabilite de GDPR.

Astfel, conform art. 37 alin. 5 din GDPR, Responsabilul cu protecția datelor – DPO  este desemnat pe baza calităților profesionale și, în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 39 din GDPR.

STABRIS, prin prisma experienței acumulate în calitate de consultant și formator autorizat pentru Cursul acreditat A.N.C. pentru ocupația de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal“ – DPO (Data Protection Officer) – Cod COR: 242231, vă poate sprijini în vederea selectării și testării persoanei vizate pentru poziția de DPO sau pe care intenționați să o desemnați cu sarcini  pe linia protecției datelor cu caracter personal, prin realizarea unui set specific de activități: interviu, probă practică, test scris.

De asemenea, în vederea pregătirii și responsabilizării personalului organizației dumneavoastră, formatorii STABRIS pot realiza activități de instruire a acestora în privința obligațiilor care le revin pe linia respectării prevederilor GDPR.