STABRIS este organizată în două departamente independente