DPO extern, pe bază de contract prestări servicii

Contractarea unui Responsabil cu Protecţia Datelor (DPO) din cadrul STABRIS reprezintă garanția faptului că regulile, principiile şi politicile privind datele personale sunt respectate de întregul personal din organizația dumneavoastră.

STABRIS, în calitate de DPO extern, își reprezintă partenerii clienți în relația cu persoanele vizate care doresc să-și exercite drepturile conferite de GDPR, cu autoritățile competente și cu alți operatori sau persoane împuternicite.

Întrucât STABRIS și-a impus un standard calitativ ridicat al realizării activităților de acest tip, vizăm încheierea unor contracte de DPO extern în special cu organizațiile care au parcurs deja primele etape ale procesului de conformare la cerințele GDPR.

Suntem conștienți că o continuare a relației cu organizațiile care au avut anterior un contract de consultanță cu STABRIS (în urma căruia beneficiază deja de Raportul de evaluare privind conformitatea la cerințele GDPR și de Recomandările privind măsurile care trebuiesc implementate în vederea asigurării conformității), poate favoriza îndeplinirea cu succes de către STABRIS, a sarcinilor ce-i revin ca DPO extern.

DPO extern – STABRIS se bazează pe sprijinul unei echipe multidisciplinare (cu experiență în domeniile: protecția datelor cu caracter personal, securitatea organizației, juridic, IT), ai cărei membri sunt și formatori ai Cursului autorizat A.N.C. pentru ocupația de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal“ – DPO (Data Protection Officer) – Cod COR: 242231.

Dacă veți avea partener STABRIS în calitate de DPO extern, în condițiile și cu obligațiile ce revin DPO și operatorilor în conformitate cu prevederile GDPR, managementul organizației dumneavoastră se va putea concentra din nou asupra realizării obiectivelor lucrative/operaționale generatoare de profit.

Serviciile de DPO extern oferite de STABRIS pot fi achiziționate de pe SEAP, utilizând următoarele criterii:

– Furnizor – STABRIS SRL

– Denumire (Exemplu): ”Servicii externalizate Responsabil cu protecția datelor – DPO extern – UAT”;

– Cod și denumire CPV: 79417000-0 Servicii de consultanta in domeniul securitatii (Rev.2)