Activitățile sunt realizate de un colectiv de specialiști în competitive intelligence, dinamic și caracterizat de disponibilitate și flexibilitate în raport cu clienții. Competențele profesionale ale membrilor echipei sunt din zona de intelligence și universitară, fiind dublate de atributele morale absolut necesare în acest domeniu, și anume: loialitatea, încrederea și confidențialitatea.

Ce este competitive intelligence?

În prezent se manifestă tot mai mulți factori care sporesc competiția economică şi determină managerii să înțeleagă că avantajul competitiv durabil, succesul sau chiar supraviețuirea în afaceri sunt condiționate de utilizarea unui sistem competitiv de obținere a informațiilor din mediul concurențial.

Informațiile primare brute reprezintă un material neevaluat, care poate proveni din diverse surse. Numai după ce acestea sunt analizate, combinate, coroborate cu alte informații, sintetizate etc., vor avea însemnătate şi un conținut care să servească managementului firmei (produse tip intelligence). Produsul analizei şi sintezei îl constituie informațiile pe baza cărora se poate decide şi acționa. Celelalte produse informaționale sunt nefolositoare.

Competitive intelligence a fost definit de Strategic and Competitive Intelligence Professionals (organizație profesională cu sediul în SUA) ca fiind „cunoştințele despre intențiile competitorilor şi despre schimbările neanticipate din piață, cunoştințe rezultate din scanarea documentelor publice, monitorizarea internetului şi a mass-media şi din informațiile furnizate de clienți, furnizori, parteneri, angajați şi experți din industrie“.

În mediul specialiştilor în domeniu, competitive intelligence este considerat un proces sistematic de culegere şi analiză a datelor şi informațiilor (obținute prin mijloace legale din diverse surse cu acces gratuit sau plătit) referitoare la capabilitățile, intențiile, practicile şi modalitățile de acțiune ale concurenților, realizat în scopul obținerii avantajului competitiv.

Competitivitatea prin informație porneşte de la ideea că firmele sunt capabile să conceapă strategii competitive eficiente numai dacă beneficiază de analize, estimări şi evaluări de valoare, obținute în urma unor activități specifice de intelligence.

Activitatea de intelligence vine în sprijinul unui proces decizional bazat pe înțelegerea mediului competitiv. Principalul său rol este de a furniza produse de “intelligence acționabil”, constând în analize care pot fi înțelese şi folosite uşor de managementul companiei şi care trebuie să contribuie la îmbunătățirea planificării strategice, a desfăşurării efective a afacerilor firmei şi la o alocare mai bună a resurselor acesteia.