„CONFERINȚA BHR CONSULTING – Evoluția de la GDPR la un Regulament ePrivacy“

În deschiderea „CONFERINȚEI BHR CONSULTING – Evoluția de la GDPR la un Regulament ePrivacy“, care a avut loc la data de 20 noiembrie 2019, la Camera de Comerț și Industrie Iași, domnul ec. dr. Cristian Obreja – managerul BHR CONSULTING și al companiei STABRIS, a precizat că ideea organizării unei astfel de manifestări a fost generată de identificarea, în cadrul activităților de consultanță GDPR realizate de către firmă, a unor probleme complexe, a căror soluții de rezolvare pot fi identificate doar printr-o analiză comună realizată de specialiști din diverse domenii relevante pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). Managerul BHR CONSULTING a afirmat că, prin această conferință, a fost creat contextul favorabil unui transfer de expertiză între principalii actori care pot contribui la identificarea unor soluții viabile pentru provocările complexe generate de aplicarea GDPR: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, firme specializate în consultanță GDPR, mediul de afaceri și mediul universitar.

Temele propuse de BHR CONSULTING, în calitate de principal organizator, au vizat modalitățile de implementare de către operatorii de date cu caracter personal, furnizorii de servicii, produse sau soft-uri specializate din România, a prevederilor GDPR și nivelul de pregătire a acestora în perspectiva intrării în vigoare a unui Regulament ePrivacy.

Domnul ec. dr. Cristian Obreja a salutat faptul că, la această întâlnire, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a fost reprezentată oficial de la cel mai înalt nivel, prin doamna Mirela Nistoroiu – vicepreședinte ANSPDCP.

Mai multe detalii…https://www.bhr-consulting.ro/comunicat-conferinta

Prezidiu Conferinta