STABRIS REGIO GDPR – Iași și Botoșani, cursanții DPO au solicitat răspunsuri la probleme practice complexe privind protecția datelor cu caracter personal

În perioada mai – iunie 2019, în cadrul programului
STABRIS REGIO, au fost organizate cursuri autorizate ANC de „Responsabil cu
protecția datelor cu caracter personal“ –
DPO (Data Protection Officer) –
Cod COR: 242231 la Botoșani (în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Botoșani) și Iași.

În lunile următoare, proiectul STABRIS REGIO va
continua în județele Neamț și Suceava.

Organizarea cursului autorizat DPO la Botoșani a beneficiat
de sprijinul conducerii Camerei de
Comerț, Industrie și Agricultura Botoșani care, printr-o relaționare activă cu
mediul de afaceri, a creat condițiile participării la curs a unor persoane bine
pregătite, desemnate cu atribuții de Responsabil cu protecția datelor la cele
mai importante firme din județul Botoșani.

Seria de la Iași a cursului
autorizat DPO, a evidențiat interesul unor operatori importanți din
administrația și economia ieșeană, de a crea premisele conformării la cerințele
GDPR, în care numirea unui DPO reprezintă un prim pas.

Formatorii STABRIS
apreciază faptul că toți cursanții au vizat în mod real să acumuleze
cunoștințele necesare exercitării practice a rolului de Responsabil cu
protecția datelor la organizațiile în care lucrează.

Remarcăm și faptul că a crescut și numărul de cursanți care intenționează să ofere consultanță GDPR sau să presteze servicii de DPO extern pe bază de contract.

Din discuțiile purtate
ulterior cu absolvenții cursului autorizat DPO, a rezultat că aceștia au
întâmpinat greutăți la implementarea prevederilor GDPR. Astfel, paradoxal, deși
pe piață există o ofertă bogată de seturi de modele de documente GDPR, multe
dintre acestea nu au o utilitate practică.

În acest context, STABRIS a recomandat kit-urile GDPR furnizate de partenerul BHR CONSULTING.

Pe baza parteneriatului între firme, absolvenții cursurilor DPO organizate de STABRIS, care achiziționează Kit-ul GDPR de la BHR CONSULTING, beneficiază GRATUIT din partea specialiștilor BHR de sprijin la adaptarea conținutului acestora în funcție de specificul organizației beneficiare. Acest bonus se obține printr-o solicitare adresată STABRIS, prin mail la adresa contact@stabris.ro sau la tel. 0732.895.042.