O nouă serie de absolvenți STABRIS ai cursului autorizat ANC -„SECRETARĂ“

Formatorul principal al cursului, dr. Cătălin Botoșineanu, arhivist la Arhivele Naţionale – Serviciul Judeţean Iaşi, profesor asociat la Facultatea de Istorie – Universitatea „Al. I. Cuza”, a fructificat faptul că unii dintre cursanți, care lucrează deja domeniu, au expus dificultățile întâmpinate în practică, și a corelat transmiterea cunoștințelor teoretice cu exemple de bună practică care constituiau, în același timp, soluții adecvate pentru problemele analizate.

În acest context, trebuie să precizăm că interesul unora dintre participanți de a urma acest curs autorizat ANC a fost generat de faptul că tot mai multe instituții ale statului solicită o astfel de certificare candidaților care vor să se angajeze pe o funcție cu atribuții de secretariat, ca o garanție a deținerii cunoștințelor teoretice și practice necesare.

Interesul cursanților s-a regăsit în atenția cu care au urmărit prezentările referitoare la înregistrarea, inventarierea documentelor și pregătirea dosarelor în vederea predării la arhivă, precum și la alte aspecte curente ale activității de secretară.

Bonus-ul acordat de STABRIS, de care vor beneficia și seriile următoare, a constat în modulul suplimentar/facultativ ”Asigurarea securității informațiilor organizației în cadrul activității de secretariat”, susținut de ec. dr. Cristian Obreja, formator autorizat al Cursului ”Manager de securitate”, cadru didactic asociat la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. Cu acest prilej, cursanții au aflat, cei mai mulți pentru prima dată, de necesitatea implementării în activitatea de secretariat-arhivă a principiului ”nevoii de a cunoaște”, pornind de la elementele de conduită deontologică privind compartimentarea muncii, confidențialitatea actului profesional și importanța asigurării protecției informației în organizație.

Echipa STABRIS este mulțumită că feed-back-ul cursanților a fost foarte bun, aceștia apreciind programul și disponibilitatea formatorilor în identificarea soluțiilor corecte la situațiile exemplificate, reținându-se totodată și ideile transmise pentru rafinarea modalității de susținere a cursului.


     

Pentru detalii accesează pagina cursului .