CONFERINȚA STABRIS – GDPR: preocupări, probleme, soluții

Firma STABRIS Iași a organizat în data de 17 iulie 2018, la Camera de Comerț și Industrie Iași, CONFERINȚA STABRIS – GDPR: preocupări, probleme, soluții“, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și Facultatea de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, evenimentul reunind specialiști din Iași și București cu competență națională în problematica prelucrării datelor cu caracter personal, precum și reprezentanți ai mediilor academic și de afaceri.

Organizatorii și-ai propus ca, prin temele și discuțiile cu caracter aplicativ abordate, evenimentul să fie unul de referință în plan regional, în cadrul căruia, cunoștințele și experiențele practice dobândite de către specialiștii în consultanță ai STABRIS și ceilalți experți invitați, după intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679[1], să fie împărtășite și altor organizații interesate de asigurarea conformității cu prevederile RGPD.

În deschiderea manifestării au luat cuvântul managerul STABRIS – ec. dr. Cristian Obreja, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iași – prof. univ. dr. Dan Cașcaval și prodecanul facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași – prof. univ. dr. Costel Istrate.

Managerul STABRIS, ec. dr. Cristian Obreja, a subliniat importanța parteneriatelor pe care firma STABRIS le are cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“, Facultatea de Informatică și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, care, în anul 2018 s-au materializat deja prin organizarea a două importante evenimente pe teme de interes public: „Conferința STABRIS – managementul securității organizației“ (30 ianuarie 2018) și „Conferința STABRIS – RGPD: preocupări, probleme, soluții“ (17 iulie 2018).

Managerul STABRIS a mai apreciat că astfel de activități comune între mediul privat și cel academic sunt foarte utile și constituie oportunități de comunicare între universități și angajatori, legate de domeniile de nișă în care există nevoie de absolvenți bine pregătiți.

Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iași, prof. univ. dr. Dan Cașcaval, a afirmat că subiectul conferinței este unul de mare interes pentru toate organizațiile din România, întrucât aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, intrat în vigoare la 25 mai 2018, a produs deja schimbări importante în comportamentul tuturor persoanelor juridice care prelucrează date cu caracter personal.

„În acest context, Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» din Iași a fost și este preocupată de subiect, dintr-o dublă ipostază: cea de instituție care prelucrează un mare volum de date cu caracter personal (de la angajați, candidați, studenți) și cea de formator a actualilor studenți, care, cu siguranță, vor îndeplini în viitorul apropiat roluri importante în aplicarea Regulamentului la nivelul diverselor organizații din România“ a mai subliniat rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iași.

Prof. univ. dr. Dan Cașcaval a precizat și că i-a reținut atenția faptul că, în mod repetat, în Regulamentul (UE) 2016/679 se face trimitere la luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, care să dea asigurări că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu noile prevederi legale.

„Cred că mulți dintre absolvenții Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași, vor contribui la asigurarea acestor măsuri, din postura de specialiști în asigurarea securității bazelor de date și a sistemelor informatice, din cea de manageri și, de ce nu, din cea de consultanți tehnici în această problematică complexă“ a mai declarat rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iași.

Prof. univ. dr. Costel ISTRATE, prodecan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași și președinte al CECCAR Iași a afirmat că problematica implementării RGPD a atras atenția comunității de afaceri pe fondul amenzilor foarte mari prevăzute, context în care multe dintre firme au început deja să acționeze pentru a se conforma noilor obligații în materie. În acest context, a apreciat preocuparea firmelor de consultanță de a se adapta rapid la noile cerințe ale pieței, dând ca exemplu firma STABRIS.

Programul conferinței a fost următorul:

Tema: „Protecția datelor cu caracter personal – componentă a securității organizației“ – Radu VORONEANU

Radu Voroneanu este consultant specialist în protecția datelor cu caracter personal și managementul securității organizaționale și are o experiență de 25 ani în domeniul managementului de intelligence. Coordonează Departamentul de consultanță și formare profesională al STABRIS Iași.

Tema: „Consultanța pentru conformitatea la GDPR – abordări și rezultate“ – Cristian OBREJA

Cristian Obreja este managerul firmei STABRIS și consultant specialist în problematica prelucrării datelor cu caracter personal. Are o experiență de 25 ani în domeniul intelligence, este membru al Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SUA), doctor în științe și cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași.

Tema: „Implicațiile GDPR – necesitatea adaptării software-ului utilizat la nivelul organizațiilor care prelucrează date cu caracter personal (principiile PRIVACY BY DESIGN și PRIVACY BY DEFAULT)“ – Adrian IFTENE

Adrian Iftene este conferenţiar universitar doctor și decan al Facultăţii de Informatică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. Predă cursurile de Ingineria programării (la studiile de licență) și Tehnici avansate de ingineria programării (la studiile de master). Domeniile de cercetare includ supravegherea informațiilor de pe Internet, analiza automată a datelor din rețelele sociale, inteligență artificială, prelucrarea automată a textelor, a conținutului multimedia etc.

Tema: „Studiu de caz – Adaptarea aplicațiilor de gestionare a proceselor de admitere în învățământul superior la cerințele GDPR“ – Alexandru Archip

Alexandru Archip este șef lucrări dr. ing. la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași și Responsabil cu protecția datelor (DPO) al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași. Are experiență în domeniile arhitecturii orientate pe servicii, calcul paralel și distribuit, data mining și extragerea informațiilor.

Tema: „Studiu de caz – Conformitatea la GDPR a unei companii din domeniul turismului“ – Neculai CIULU

Neculai Ciulu este expert contabil, formator și evaluator de competențe profesionale și director general al companiei Euro Market Junior SRL – Hotel Restaurant LA CASTEL. Are o experiență de 30 ani în coordonarea unor organizații publice și private din diverse domenii de activitate.

Tema: „Conformitatea cu GDPR – provocare importantă pentru organizațiile din România“ – Luisa Oana Dumitru

Luisa Oana Dumitru este un reputat specialist din cadrul unei organizații cu competențe naționale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

[1] REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *